joi, 7 aprilie 2016

Gherăeşti: Întâlnirea de primăvară a persoanelor consacrate din Dieceza de Iaşi
Pe data de 3 aprilie la Gherăești a avut loc întâlnirea diecezană a persoanelor consacrate din Dieceza de Iaşi.
Sfânta Liturghie, concelebrată de mai mulţi preoţi călugări şi diecezani, a fost prezidată de păstorul diecezei, PS Petru Gherghel, la ora 9.30.
Pr. Fernando Manni, FIM, a ţinut cuvântul de învăţătură, purtându-i pe toţi cu gândul şi sufletul spre marea iubire şi milostivire a lui Dumnezeu Tatăl. Lecturile, psalmul responsorial, rugăciunea credincioşilor au fost proclamate de către persoane consacrate din diferite congregaţii.

După sfânta Liturghie persoanele consacrate s-au îndreptat spre grădiniţa "Sfânta Familie" a surorilor "Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot", unde sora Ruth Casey din Congregaţia "Însoţitoarele Credincioase ale lui Isus", FCJ, Bucureşti, a prezentat conferinţa cu tema: "Viaţa consacrată în contextul anului milostivirii".

În prima parte a conferinţei au fost tratate subiectele: Sacramentele vii ale milostivirii întrupate în Isus Cristos (Prin fidelitatea faţă de Botezul primit suntem cei care preschimbăm pâinea otrăvită a răului în pâine hrănitoare pentru cei înfometaţi; Toate dimensiunile vieţii noastre sunt angajate în a fi sacramente vii ale milostivirii: ochi urechi, mâini, inimă, sentimente...); Relectură a Anului Milostivirii de tip ignaţian (Să ne aşezăm în prezenţa lui Dumnezeu aşa cum suntem, milostivirea lui vine în întâmpinarea mea...; Recunoştinţă; Să cerem lumina Duhului Sfânt); Care este chemarea lui Isus pentru mine în acest an? (Să cer iertare; Speranţa).

La ora 12.30 s-a luat prânzul la Casa rezidenţială de vârsta a treia.

A doua parte a conferinţei sorei Ruth a continuat după prânz. Să căutăm icoane ale milostivirii, Propuneri concrete pentru acest An al Milostivirii, Misericordiae vultus - o sursă de propuneri concrete, Apostolatul urechii - să ne dăm timp pentru a asculta - au fost unele dintre subiectele abordate.

La tema şi relatările prezentate au fost şi câteva intervenţii şi propuneri făcute de auditoriu pentru Anul Milostivirii: să ne dăm timp şi să ne rugăm unii pentru alţii; să ne însuşim câte o faptă de milostenie sufletească şi una trupească pentru a le venim în ajutor celor din jurul nostru...


Întâlnirea s-a încheiat cu o oră de adoraţie euharistică în capela amenajată în cripta viitorului sanctuar, de unde toţi s-au întors în comunităţile lor cu noi hotărâri pentru următoarele şapte lunii care au mai rămas din Anul Milostivirii.
Mulțumim Domnului pentru darul vieții consacrate, pentru ceea ce suntem în Biserica lui Cristos, în Biserica din România.


marți, 5 aprilie 2016

Din Jurnalul Divinei Milotiviri

14 septembrie 1936


"Fiica Mea, vorbeşte lumii întregi despre nepătrunsa Mea milostivire. Doresc ca sărbătoarea Milostivirii să fie scăparea şi refugiul pentru toate sufletele, şi mai ales pentru sărmanii păcătoşi. În această zi adâncurile milostivirii Mele sunt deschise, Eu revărs un întreg ocean de haruri asupra sufletelor care se apropie de izvorul milostivirii Mele; orice suflet care se va spovedi şi se va împărtăşi va primi iertarea totală a greşelilor sale şi reducerea pedepsei pentru ele; în această zi sunt deschise izvoarele Dumnezeiesti prin care curg harurile; niciun suflet să nu se teamă să se apropie de Mine, chiar dacă păcatele sale sunt precum cârmâzul; Milostivirea Mea este atât de mare încât, toată veşnicia, nici un duh, nici omenesc, nici îngeresc, nu o va putea pătrunde cu totul. Tot ce există a ieşit din adâncurile milostivirii Mele. Fiecare suflet în legătură cu Mine va medita la iubirea Mea şi la milostivirea Mea întreagă veşnicie. Sărbătoarea Milostivirii a ieşit din străfundurile Mele, Eu doresc ca ea să fie sărbătorită solemn în prima duminică de după Paşti. Neamul omeneesc nu va afla pacea atâta timp cât nu se va intoarce spre izvorul milostivirii Mele."