joi, 8 aprilie 2021

Sfantul Rozariu in cinstea Sfantului Iosif

 


Sfantul Rozariul  în cinstea Sfantului Iosif


În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.   


 CREZUL

 

I. PRIMUL MISTER

Il contemplam pe Sfantul Iosif -OM DREPT în ochii lui DUMNEZEU.

“Naşterea lui Isus Cristos însă a fost astfel: mama lui, Maria, fiind logodită cu Iosíf, înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosíf, soţul ei, fiind drept şi nevoind s-o expună, a vrut să o lase în ascuns. Cugetând el la acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis, spunându-i: „Iosíf, fiul lui Davíd, nu te teme să o iei pe Maria, soţia ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt! Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale”. Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin profetul care zice: „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuél!”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeu-cu-noi”. Trezindu-se din somn, Iosíf a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe soţia lui  şi nu a cunoscut-o până când ea a născut un fiu. Şi i-a pus numele Isus.” (Mt.1,18-25)

-Deci Sfântul Iosif a aderat, cu deplină încredere, la planul lui Dumnezeu. Ne lasam si noi să fim calauziti în alegerile noastre de Cuvântul lui Dumnezeu, de Cuvântul Bisericii?

 Tatăl nostru

 10 -  Bucura-te, o Iosife, om drept,

Soț cast al Mariei

și tată Davidic al lui Mesia;

binecuvântat esti tu intre oameni,

și binecuvântat este Fiul lui Dumnezeu

care ți-a fost încredințat: Isus.

 

Sfinte Iosife,

Patronul Bisericii universale,

pastreaza familiile noastre

în pace și in har divin,

și ajută-ne în ceasul morții noastre. Amin

 Slavă Tatălui

 II. AL DOILEA MISTER

Îl contemplăm pe Sfântul Iosif  - SOT CAST al Preasfintei Fecioare Maria

“Maria a spus către înger: „Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat?”. Răspunzând, îngerul i-a spus: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabéta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe şi aceasta este luna a şasea pentru ea, care era numită sterilă, pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!”. Atunci, Maria a spus: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!”. Şi îngerul a plecat de la ea.” (Lc.1,34-38)

-Căsătoria, între persoanele botezate, poate fi trăită într-un mod creștin, cu demnitate în doar două moduri, întotdeauna, evident, de comun acord între soți (comuniunea spiritelor este absolut necesară între soți): poate fi trăită în mod responsabil deschisi procreației sau in mod cast (virginal), pentru o misiune specială pentru Împărăția lui Dumnezeu. Soții creștini, potrivit Sfântului Paul, nu ar trebui să se mai considere din această lume.

 III. AL TREILEA MISTER

Il contemplam pe Sfantul Iosif - ÎNCREZATOR REFUGIAT în țara Egiptului

“După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosíf, zicând: „Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune, pentru că Iród are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!”. Sculându-se, [Iosíf] a luat copilul şi pe mama lui în [timpul] nopţii şi a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Iród, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”.(Mt. 2,13-15)

- Părinții creștini trebuie să se confrunte cu fiecare sacrificiu pentru a-și apăra copiii în viața lor materială, si nu numai, ci mai presus de toate în viața lor morală și spirituală. Prea mulți „IROD” circulă astăzi în lume cu pericole foarte mari, mai presus de toate, pentru cei mici.

 IV. AL PATRULEA MISTER

Îl contemplăm pe Sfântul Iosif, CAPUL ÎNȚELEPT al Sfintei Familii din Nazaret

“Apoi a ieşit de acolo şi a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau.  Fiind [zi de] sâmbătă, [Isus] a început să înveţe în sinagogă şi mulţi dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: „De unde toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste minuni care se fac prin mâinile lui?  Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacób, al lui Ióses, al lui Iúda şi Símon? Şi surorile lui nu sunt oare aici, la noi?”. Şi se scandalizau de el.” (Mc.6,1-3.) “Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazarét şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Isus creştea în înţelepciune, statură şi har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.” (Lc.2,51-52)

-O familie se bazează pe înțelepciunea capului: atunci când există dialog pentru a se lumina in mod reciproc și când există rugăciunea comună pentru a avea lumina cereasca.

 V. AL CINCILEA MISTER

Îl contemplăm pe Sfântul Iosif - OBSERVANTUL CREDINCIOS al sărbătorilor religioase.

“Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalím de Sărbătoarea Paştelui. Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. Împlinindu-se acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalím, dar părinţii lui nu ştiau.” (Lc.2,41-43)

-Prin urmare, și religia trebuie trăită „împreună” în familie. Părinții nu ar trebui să le spună copiilor lor: "Mergi la Liturghie ... mergi la biserică ... mergi la spovada ... spune rugăciunile! Parintii trebuie sa spuna copiilor:" Să mergem la Liturghie ... 'Să mergem la spovada ... să spunem rugăciunile împreună. "Viața de familie este o viață împreună, este ceva puternic simțit și trăit în comunitate.

  LITANIA ÎN CINSTEA SF. IOSIF

Doamne, miluieşte-ne,

Cristoase miluieşte-ne,

Doamne miluieşte-ne,

Cristoase auzi-ne,

Cristoase ascultă-ne,

Tată din cer Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Fiule Răscumpărătorul lumii Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Duhule Sfânt Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Treime un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Sfântă Marie, roagă-te pentru noi, *

Sfinte Iosife, *

Strălucită odraslă a lui David, *

Lumina Patriarhilor, *

Soţul Născătoarei de Dumnezeu, *

Păzitorule curat al Fecioarei, *

Purtătorule de grijă al Fiului lui Dumnezeu,

Apărătorule neobosit al lui Cristos, *

Capul preasfintei Familii, *

Iosife preadrepte, *

Iosife preacurate, *

Iosife preaînţelepte, *

Iosife preaputernice, *

Iosife preaascultătorule, *

Iosife preacredinciosule, *

Oglinda răbdării, *

Iubitorule de sărăcie, *

Pilda meşteşugarilor, *

Podoaba vieţii casnice, *

Păzitorul feciorelnicilor, *

Sprijinitorul familiilor, *

Mângâierea nenorociţilor, *

Ocrotitorul celor care mor, *

Groaza diavolilor, *

Apărătorul Sfintei Biserici, *

 

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi.

 

P. L-a rânduit pe el stăpân al casei sale.

C. Şi mai mare peste toate avuţiile sale.

 

Să ne rugăm:

Dumnezeule, care printr-o pronie nespusă ai binevoit să alegi pe sfântul Iosif de soţ al preasfintei tale Născătoare, te rugăm să ne învredniceşti a-l avea drept mijlocitor în cer pe acela pe care îl cinstim pe pământ ca pe un ocrotitor al nostru. Care vieţuieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.

 

Să ne rugăm pentru Papa pentru ca Domnul să-l păstreze, să-i dea putere, să-l facă fericit pe pământ și să-l păzeasca de orice rau,… sa ne rugam pentru intreaga Biserica si pentru obtinerea indulgentei plenare: Tatal nostru… Bucura-te Marie…, Slava Tatalui…

 

duminică, 30 august 2020

Sfântul Rozariu -mistere de bucurie

 


Sfântul Rozariu cu texte ale Madrei Camila

„Veţi pune la loc de cinste pentru a saluta pe Măreaţa Regină a Cerului prin rugăciunea Sfântului Rozariu”

 

Misterele de bucurie

 

1. În primul mister medităm cum îngerul Gabriel aduce vestea Sf. Fecioare Maria că va naşte pe Isus.

Lc. 1,30-32,38

„Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei primi în sân şi vei naşte un fiu şi-l vei numi Isus. Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său. Atunci, Maria a spus: Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău”.

 

„Ce uşurare simte un superior când ştie că la o mică sugestie primeşte răspunsul cu o oarbă promtitudine de judecată, indiferent de cât de dificilă este cerinţa. Oh, frumoasă virtute, dacă toate persoanele consacrate ar cunoaşte-o,  mănăstirile ar fi cerul pe pământ.” M.C.

 

2. Vizita Sfintei Fecioare Maria la verişoara sa Elisabeta.

Lc.1,39-43.

„În zilele acelea, Maria a pornit şi s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a exclamat cu glas puternic: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău. Şi de unde îmi este dat mie aceasta ca să vină la mine mama Domnului meu?”

 

„Ficele sărace ale Sfântului Iosif, nu vor avea o altă aspiraţie decât aceea de a face bine aproapelui, în tot ce solicită caritatea, fără alt interes decât lauda şi gloria Domnului Dumnezeului nostru, şi salvarea sufletelor”. (M.C.)

 

3. Naşterea Fiului lui Dumnezeu la Betleem într-un grajdi sărac. Lc.2,6-7.

„Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască şi l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.”

 

„...în genunchi i-am cerut din iubire, să ne facă pomana de a ne găzdui, ca pe fiice sărace ale Sfântului Iosif”. „Pruncul Divin să se nască în inima ta şi în inimile tuturor fiicelor mele iubite, precum naşterea unui boboc, şi toate înflăcărate de iubire faţă de Isus, Maria şi Iosif, această sfântă casă să fie un adevărat Betleem, în pace şi linişte.” (M.C.)

 

4. Prezentarea Pruncului Dumnezeiesc în Templu şi purificarea Sfintei Fecioare Maria. Lc. 2.22,25,34-35.

„După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului. Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon şi acesta era un om drept şi evlavios care aştepta consolarea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui.

Simeon i-a binecuvântat şi i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn care va stârni împotrivire – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi – iar ţie, o sabie îţi va străpunge sufletul.”

 

„Să vă amintiţi de Sfânta Fecioară şi de Pruncul Isus şi de Sfântul Iosif, Domnul şi Tatăl nostru, de câtă sărăcie au îndurat... Ah, fiice, cât de sărac a fost Regele cerului şi Regina îngerilor şi cât au suferit din iubire pentru noi!” M.C.

 

5. Pierderea şi regăsirea Copilului Dumnezeu în Templu.

Lc.2,41-47.

„Părinţii lui mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paştelui. Când avea el doisprezece ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. După ce s-au împlinit acele zile, pe când se întorceau, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau. Crezând însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi. Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim, căutându-l.

După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări.

Toţi cei care îl ascultau se minunau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui.”

 

„Nu vă îngrijoraţi, aveţi un Tată bun, credeţi că el ne va uita? Nu, să aveţi credinţă, deja va veni în ajutorul vostru... Eram nerăbdătoare să aflu de fiicele mele, în aceste zile teribile pe care le trecem; o mamă stă cu gândul la toţi fiii săi.” M.C.

luni, 16 iulie 2018

Preasfanta Fecioara Maria de pe Muntele Carmel si Madre Camila


Madre Camila ne învață care ar trebui să fie atitudinea noastră față de Preasfanta Fecioara Maria de pe Muntele Carmel:
1.- Sa avem fata de Preasfanta Fecioara o mare devotiune
Madre Camila ne-a recomandat cu fervoare și devotament devotiunea catre Preasfanta Fecioara Maria de pe Muntele Carmel, sub a cărei protecție și grija este Congregația noastră; susținând multe si fundamentale motive, ne-a sfatuit ca să o invocăm în mod constant, să încercam să-i  invitam  pe toți crestinii, bolnavii și binefăcătorii sa o iubeasca.
"Da, fiicele mele, sa fiti întotdeauna mult iubioare și devote ale acestei Frumoase Doamne, cu mantia albă, a Reginei Paradisului" (26 august 1909).
2.- Iubeste-o cu inima de fiica
"... Și ca întotdeauna sa arati o iubire constantă și gingasa.catre Preasf. Fecioara Maria de pe Muntele Carmel, Mama și Doamna Congregației „(Testamentul Venerabilei noastre Madre Camila).
"...  iubiți-o cu inima unei adevarate fiice și ea se va arăta fata de voi ca adevărata Mama pe întreaga durată a vieții voastre" (26 august 1909).
"Da, iubeste-o, fiica mea, si ea se va arăta ca o adevărata Mama și va fi adăpostul tau iubitor de-a lungul vieții tale." (22 august 1909).

3.- Imit-o
„Pentru ca Maiestatea Sa să fie slujit  în spirit și adevăr și pentru a atinge aceste efecte, trebuie să domnească în inima unei Iosefine adevărate iubirea vieții practice, dupa spiritul sfintei sale vocații avand totdeauna prezent faptul că trebuie să încercăm să imitam viața ascunsă a iubitului nostru Isus și a Preasfintei sale Mame si a Sfantului nostru Tata, Sf Iosif în atelierul umil din Nazaret "(15 septembrie 1992).

4. - Acoperiți-vă sub mantia ei
"Mareata Mama a lui Dumnezeu sub. a cărui mantie albă sunteți adăpostite "(25 noiembrie 1899).
"... adăpostite sub mantia pura ..." (30 decembrie 1896).
"Plina de credință te-am pus sub mantia binecuvântată" (29 decembrie 1899).
“Hai să ne adapostim sub mantia Preasfintei Noastre Mame"(24 iulie 1900).
"... Va binecuvântez și va pun sub mantia Preasfintei Fecioare si a Preasfantului Patriarh."(7 mai 1901).
"...incredinteaza-te fiica mea sub mantia Suveranei Abadese."
"... adăpostita sub mantia albă a Preasfintei Noastre Mame a Carmelului... "
"... liniștita sub mantia pură și albă a iubitei mele Preasfanta Mama de pe Muntele Carmel, mareata Mamă a lui Dumnezeu "(31 octombrie 1909).
"Toate lucrările tale sa le incredintezi sub mantia protectoare a Sfântului Iosif și a Preasfintei Fecioare" (30 octombrie 1912).

5.- Încredinteaza-i totul
"Încredinteaza totul Preasfintei Fecioare Maria si Sfantului Patriarh "(8 iunie 1900).
"... nu te teme, fiica mea, ea va fi totul și Domnul te va ajuta" (6 martie 1903).
"... nu te teme, știi bine că Preasfanta noastra Mama de pe Muntele Carmel este o Abadesa extrem de vigilentă "(2 mai 1906).

6. Implorati-o cu credință și perseverență.
Preasfanta Fecioara pe care atât de mult am implorat-o."(4 mai 1909).
"... ajută-mă să-i implor pe Preasfanta Mama a Carmelului și pe Preasfantul nostru Tata, Sfantul Iosif"(19 mai 1903).
"...sa  inaltati o rugaciune catre Preasfanta Fecioara pentru această saraca  batrana. "(20 aprilie 1904).

7.- Fii recunoscător.
"... ele sa cânte Liturghia in cinstea Preasfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel, adorata mea Mama.(15 mai 1905).
"... să fiti din ce în ce mai profund recunoscătoare fata de Preasfanta noastra Fecioara de pe Muntele Carmel."(21 februarie 1909) ...

Madre Camila ne asigură că Preasfanta Fecioara Maria va raspunde la dragostea noastra ca o adevarata Mama. Se va  arăta ca adevărata Mamă. Va fi protecția noastră iubitoare. Ea va acționa ca Abadesa extrem de vigilenta. Ne va proteja. Ne va susține. Ne va mângâia. Ne va face sfinți. Ne va salva. Nu ne va abandona. Nu ne va părăsi ... .

duminică, 15 iulie 2018

SCAPULARUL - Mantia Maicii Domnului de pe Muntele Carmel


SCAPULARUL 

Devotiunea față de Preasfanta Fecioara Maria de pe Muntele Carmel este strâns legată de Ordinul Carmelitan, Priorul General fiind Sfantul Simón Stock în Palestina, în secolul al XII-lea.
El, rugăndu-se Fecioarei Maria, cerând ocrotirea ei maternă, Maica Domnului, zice tradiția, i-a apărut ținând în mână Scapularul pe care i l-a oferit promițându-i că va ocroti Ordinul Carmelitan până la sfârșitul timpurilor.
Scapularul Carmelitan sau Mantia Maicii Domnului este un semn vizibil al ocrotirii Maicii Domnului în timpul vieții și în ceasul morții, pentru cel care îl poartă cu devoțiune și îl urmează pe Cristos după exemplul și sfaturile Mariei.
În tradiția biblică Scapularul amintește de mantaua pe care profetul Ilie o dăruiește profetului Elizeu (cf. 2Re 13-14) iar în Noul Testament ne amintește de mantia cu care Maica Domnului l-a înfășat pe pruncul Isus (cf. Lc 2, 7).
Toți creștinii, care o vor cinsti pe Preasfanta Feciaora Maria de pe Muntele Carmel cu devoțiune îmbrăcând Scapularul, vor obține mântuirea iar, dacă după moarte vor ajunge în purgator, în prima ”Sâmbătă” după moarte, Ea îi va conduce în Paradis, căci această zi a fost considerată de la început de creștini ca ziua Mariei.

miercuri, 2 mai 2018

Grupul Samuel Roman - 2017-2018


Grupul Samuel  / Roman - 2017-2018

Inițiat în septembrie 2009, Grupul Samuel din Roman, a funcționat ca de fiecare dată la Mănăstirea Surorilor Clarise Urbaniste, unde surorile ne-au fost ca întotdeauna  gazde primitoare.
Din cei 29 de tineri înscriși, au terminat grupul 21, ceea ce este o mare reușită. Tinerii din anul acesta proveneau din diferite licee din Roman și zonă, tineri devotați, consecvenți și deschiși la nou. Din mărturiile lor de final, am înțeles că Grupul Samuel a contat mult pentru ei, în formarea și construirea lor personala, cât și în luarea deciziilor. Mereu receptivi, atenți și deosebit de serioși, tinerii noștri au răspuns cerințelor animatorilor, creându-se la fiecare întâlnire o atmosfera de comunicare, deschisă, caldă, în care se simțea puternic credința lor în Dumnezeu și dorința de a se integra grupului și de a se dezvolta spiritual pe parcursul anului, căutând visul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei.

Prezenţa Părintelui Pistiean Florin și a Părintelui Antonio Elcio Aleixo au fost hotărâtoare. Din scrisorile finale ale tinerilor am aflat cât de mult le-au plăcut surprizele fiecărei întâlniri, momentele de adorație și de spovadă, întâlnirea cu însoțitorul personal, momentele de ”lectio divina”, jocurile de rol, discuțiile deschise cu animatorii pe temele programei propuse de Cardinalul Carlo Maria Martini (de fericită amintire), din cartea sa „Evanghelia pentru libertatea ta”. La final tinerii au primit diplome de participare.
 Surorile şi preoţii aparțin congregaţiilor: Compania Maicii Domnului, Surorile Maestre ale Sfintei Doroteea „Fiicele Sfintelor Inimi” , Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, Surorile Clarise Urbaniste, Surorile Franciscane Misionare de Assisi, Surorile Sărace ale Sfântului Iosif , Congregaţia Şcolilor de Caritate-Institutul Cavanis, Congregaţia Sfântul Iosif (Iosefinii lui Murialdo). Atat ei cât și familiile, și-au adus cu prisosință contribuția la bunul mers al grupului.
Animatorii de anul acesta au fost în număr de 16, majoritatea fiind din Roman și zonă, dar și din Pașcani. Apreciem efortul făcut de Părintele Antonio Elcio Aleixo ce venea din Pașcani împreună cu un grup de tineri. Legătura specială dintre animatori și tineri, s-a sudat cu fiecare întâlnire. Atmosfera din grup și reușitele noastre pot fi numite după valorile trăite și mărturisite de animatori în întâlnirea finală de la Mănăstirea Luncani: Iubire, Comuniune, Fidelitate, Familie, Rugăciune, Dăruire, Disponibilitate, Perseverenta, Prietenie, Devotament, Încredere, Colaborare. 
Considerăm că și de data asta Grupul Samuel și-a atins scopul, mulți dintre tineri regretând că formatul este doar de un an. Apreciem ca pozitivă și benefică activitatea desfășurata în cadrul Grupului Samuel în anul 2017-2018.
Mulţumim Domnului pentru toate harurile care ni le-a dăruit din marea Sa bunătate şi recunoştinţa noastră faţă de toţi binefăcătorii.
Sfântul Părinte Francisc în Exortaţia Apostolică „Gaudete et exsultate” ne îndeamnă pe fiecare

 „Nu-ţi fie frică de sfințenie. Nu-ți va lua puterea, viața și bucuria. Dimpotrivă, pentru că vei ajunge să fii ceea ce Tatăl a gândit  atunci când te-a creat și vei fi credincios la propria ta ființă."

În comuniune
Echipa de Pastorală Vocaţională Zona Roman
Prof. Cristiana Lehner

marți, 8 august 2017

Misiune Sabaoani - Sf. Cruce


săptămână diferită din viaţa Parohiei Înălţarea Sfintei Cruci din Săbăoani!
Multumim Domnului caci in marea sa Providenta ne-a insotit in acest timp de har si de misiune, care s-a defasurat la Sabaoani de pe 30 iulie pana pe 6 august, pentru al III-lea an consecutiv şi ultimul. Organizator al acestui timp au fost Surorile Sarace ale Sf. Iosif in colaborare cu surori din diferite Congregatii: Surorile Maestre ale Sf. Doroteea, Compania Maicii Domnului, Surorile Insotitoare ale lui Isus, Micile Surori Misionare ale Caritatii Don Orione si Bianca.  Deschiderea misiunii s-a realizat prin Sf. Liturghie de trimitere in misiune, in care Parintele Paroh, Pr. Cristian Lucaci a binecuvantat crucile si le-a inmanat fiecarui misionar in parte.  
In acest timp al misiunii punctul forte a fost VIZITAREA FAMILIILOR, unde ne-am rugat cu membrii familiilor pentru nevoile exprimate de ei insisi. Tot poporul lui Dumnezeu a fost invitat sa participe intens la activităţile misiunii: la rugaciune Breviarului în fiecare zi,  Sf. Rozariu ,  Sf. Liturghie zilnică, după care, … luni şi marţi jocuri pentru copii
miercuri şi joi –adoraţie pentru tineri şi adulţi,  
vineri – un moment de rugaciune pentru adulţi
sâmbătă – un film deosebit: Preasfanta Fecioara Maria de la Fatima
duminică – Sf. Liturghie de mulţumire la ora 11.00 după care a avut loc teatrul : VISUL ÎMPLINIT, actorii fiind din Roman, din FJS si AC.
Desigur nu a lipsit Divertisment de solidaritate,   iar alimentele dăruite au fost incredintate unei cantine pentru cei săraci din Piatra Neamţ.
"Să-i mulţumim împreună Tatălui care ne-a chemat să-l urmăm pe Isus în adeziunea deplină la evanghelia sa şi în slujirea Bisericii şi a revărsat în inimile noastre pe Duhul Sfânt care ne dă bucurie şi ne face să dăm mărturie lumii întregi despre iubirea sa şi despre milostivirea sa." (Papa Francisc)
Recunostinta noastra se indreapta catre toti binefacatorii nostri! Domnul sa rasplateasca pe fiecare cu harurile de care aveti mai multa nevoie!!!! Multumim din suflet!!!


Sfantul Rozariu in cinstea Sfantului Iosif

  Sfantul Rozariul  în cinstea Sfantului Iosif În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.       CREZUL   I. PRIMUL ...