marți, 19 martie 2013

Sfantul Iosif si Maica Camila


Pentru noi, Surorile Sărace ale Sf. Iosif, devoţiunea către Sf. Iosif este de o mare valoare, căci după cum se vede chiar numele Congregaţiei spune că protectorul şi patronul principal este Iosif, tatăl purtător de grijă a lui Isus.
Fondatoarea noastră, Venerabila Camila Rolon a Sf. Iosif a avut o mare încredere în acest Sfânt, dar în acelaşi timp a dezvoltat în ea imitarea virtuţilor sale şi ne-a lăsat şi nouă în testamentul spiritual să fim iosefine, disponibile în faţa misterului, să arătăm şi să transmitem iubirea, să preţuim munca fiind expresie a iubirii, să fim capabile de un raport profund şi tăcut cu Dumnezeu şi cu oamenii.
Viaţa concretă de trăire a Maicii Camila era toată orientată şi luminată de abandonarea încrezătoare în Sf. Iosif. De exemplu: când nu mai avea ce să dea copiilor de mâncare spunea cu o mare încredere: „Sf. Iosif va avea grijă”... şi iată că la uşa mănăstirii apărea o grămadă de alimente şi nimeni nu-şi explica de unde au apărut sau cine le-a adus, însă Madre Camila cu o mare siguranţă le spunea surorilor: a fost Sf. Iosif...” Fondatoarea noastră totdeauna ducea cu ea o mică statuie a Sf. Iosif apelând cu credinţă înflăcărată, fiind sigură că îi ascultă rugăciunea, căci aşa cum Isus nu-i poate refuza nimic Mamei sale, Maria, la fel va face şi cu  Sf. Iosif, Tatăl său, care mijloceşte pentru noi.
Iosif este , ne spun Evangheliile, un om drept, adică cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu, cel care caută să trăiască în Domnul, punând mai presus de toate dorinţa Domnului Dumnezeului său. Un om al rugăciunii, al simplităţii, al uitării de sine pentru binele celorlalţi. Viaţa sa a fost un constant act de credinţă, de tăcere şi de ascultare. Când Maica Camila era greşit înţeleasă şi greu încercată le spunea surorilor cu seninătate: „aceasta este o ploaie de haruri din partea Domnului”...
Protectorul nostru şi al tuturor  a trăit în profunzime abandonarea în mânile Tatălui, încrederea şi nimicnicia, mai ales în momentele mai dificile când prin raţiune nu înţelegea misterul. Venerabila Ca fiice ale Venerabilei Camila Rolon a Sf. Iosif trăim şi proclamăm viaţa de familie, învăţată în familia din Nazaret. Viaţa de familie care se arată în mod particular în „grija unii faţă de alţii şi în raportul simplu, sincer şi o comunicare transparentă de încredere, prietenie şi colaborare.
Pentru o Soră iosefină, a vorbi despre Sf Iosif, înseamnă a vorbi de Tatăl său, Directorul său, Maestrul, Domnul, Protectorul şi Mijlocitorul său.