marți, 5 aprilie 2016

Din Jurnalul Divinei Milotiviri

14 septembrie 1936


"Fiica Mea, vorbeşte lumii întregi despre nepătrunsa Mea milostivire. Doresc ca sărbătoarea Milostivirii să fie scăparea şi refugiul pentru toate sufletele, şi mai ales pentru sărmanii păcătoşi. În această zi adâncurile milostivirii Mele sunt deschise, Eu revărs un întreg ocean de haruri asupra sufletelor care se apropie de izvorul milostivirii Mele; orice suflet care se va spovedi şi se va împărtăşi va primi iertarea totală a greşelilor sale şi reducerea pedepsei pentru ele; în această zi sunt deschise izvoarele Dumnezeiesti prin care curg harurile; niciun suflet să nu se teamă să se apropie de Mine, chiar dacă păcatele sale sunt precum cârmâzul; Milostivirea Mea este atât de mare încât, toată veşnicia, nici un duh, nici omenesc, nici îngeresc, nu o va putea pătrunde cu totul. Tot ce există a ieşit din adâncurile milostivirii Mele. Fiecare suflet în legătură cu Mine va medita la iubirea Mea şi la milostivirea Mea întreagă veşnicie. Sărbătoarea Milostivirii a ieşit din străfundurile Mele, Eu doresc ca ea să fie sărbătorită solemn în prima duminică de după Paşti. Neamul omeneesc nu va afla pacea atâta timp cât nu se va intoarce spre izvorul milostivirii Mele."