luni, 22 aprilie 2013

VOCATII
Vocaţiile, semn al speranţei întemeiate pe credinţă  (Spe Salvi, 34)
În a IVa Duminică după Paşti, cunoscută şi ca „Duminica bunului Păstor”, se celebrează Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, care în acest an are o importanţă mult mai mare, fie pentru aniversarul său de 50 de ani de la începutul ei, fie  pentru că se află în contextul de Har al Anului Credinţei.

            În 1964, Papa Paul al VI-lea a propus Bisericii universale această celebrare afirmând:"Să se înalţe deci la Cer rugăciunea noastră: a familiilor, ale parohiilor, ale comunităţilor religioase,ale sălilor din spitale, ale stolurilor de copii nevinovaţi, pentru ca să crească vocaţiile şi să aibă aceleaşi sentimente ca ale lui Isus Cristos".

L. Din Mesajul PP Benedict XVI pentru ZMRV

Rugăciunea constantă şi profundă face să crească credinţa comunităţii creştine, având certitudinea mereu reînnoită că Dumnezeu nu părăseşte niciodată poporul său şi că-l susţine ridicând vocaţii speciale, la preoţie şi la viaţa consacrată, ca să fie semne de speranţă pentru lume. De fapt, preoţii şi persoanele consacrate sunt chemaţi să se dăruiască în mod necondiţionat poporului lui Dumnezeu, într-o slujire de iubire adusă evangheliei şi Bisericii, o slujire adusă acelei speranţe tari pe care numai deschiderea la orizontul lui Dumnezeu o poate dărui. De aceea ei, cu mărturia credinţei lor şi cu fervoarea lor apostolică, pot să transmită, îndeosebi noilor generaţii, dorinţa vie de a răspunde cu generozitate şi promptitudine lui Cristos care cheamă să-l urmeze mai îndeaproape. Atunci când un discipol al lui Isus primeşte chemarea divină pentru a se dedica slujirii sacerdotale sau vieţii consacrate, se manifestă unul dintre roadele cele mai coapte din comunitatea creştină, care ajută să se privească la viitorul Bisericii şi la angajarea sa de evanghelizare cu deosebită încredere şi speranţă.”

Catehiştii, învăţătorii, educatorii, animatorii laici a Pastoraţiei  tineretului şi vocaţionale au o importanţă primară pentru vocaţii. "Cu cât ei aprofundează sensul propriei vocaţii şi misiunea lor în Biserică, cu atât mai mult vor recunoaşte valoarea şi nevoia vocaţiilor la preoţie şi viaţa consacrată”. Cu exemplul unei vieţi autentice, cu seriozitatea profesională şi cu mărturia unei adevărate dedicări apostolice, vor putea influența profund tinerii.

Înălțăm rugăciunile noastre lui Dumnezeu Tatăl pentru toate vocaţiile, invocând în mod particular darul vocaţiilor pentru preoţie şi la Viaţa consacrată. Cerem ca toţi creştinii să poată fi semne de speranţă pentru lume, în special preoţii şi persoanele consacrate.

Cel: Doamne Isuse, văzând mulţimile obosite şi extenuate ca nişte oi fără păstor, tu ai spus:” Secerişul este mare, iar lucrătorii sunt puţini! Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”.

Toţi:Ţie, care eşti stăpânul ogorului, noi înălţăm rugăciunea noastră. În bunătatea ta fă ca să nu le lipsească celor mici cei care să frângă pâinea Evangheliei şi să aducă celor săraci şi asupriţi darul mult aşteptat al eliberării. Continuă să ridici un număr suficient de vocaţii pentru nevoile mărite ale Bisericii şi a lumii.

Cel: O Doamne, putere neclintită şi lumina care nu cunoaşte apus,

Toţi: priveşte la Biserica ta, sacrament minunat de mântuire, şi împlineşte opera predispusă în planul tău de iubire: întreaga lume să vadă şi să recunoască că prin opera miniştrilor tăi se reconstruieşte ceea ce e distrus, se reînnoieşte ceea ce e degradat şi totul se întoarce la integritatea sa, prin Cel care este începutul tuturor lucrurilor, Isus Cristos, Domnul nostru, care vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.